Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

 

Datoteke za preuzimanje:

PPUG Petrinje - V. Izmjene i dopune

Građevinska područja naselja

Karte 25 000:

1, Korištenje i namjena prostora

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti za korištenje