Kreditne linije za poduzetnike

 

poslovni-sastanakKREDITNE LINIJE NA PODRUČJU GRADA PETRINJE i NA PODRUČJU SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. NA RAZINI GRADA PETRINJE PROGRAM - PODUZETNIK II (5% kamata, poticaji za početnike i postojeće poduzetnike)

Grad Petrinja je 2003. godine u suradnji s poslovnim bankama pokrenuo realizaciju kreditne linije za poduzetnike „PODUZETNIK- 2", uz kamatnu stopu od 5%, te mogućnost ostvarenja poticaja za početnike i postojeće poduzetnike nakon realizacije kredita. Sredstva su još uvijek dostupna u Zagrebačkoj i OTP banci.

Poticaji za postojeće poduzetnike i poduzetnike početnike nakon realizacije poduzetničkog kredita:

- oslobađanje plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku za prostor koji je u vezi s poslovnom djelatnošću za koju se traži kredit u 100% iznosu za 1 i 2 godinu, 75% 3 g., 50% 4.g., te 25 % 5.g.

- Grad Petrinja korisnike kredita oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa za prostor koji je u vezi s poslovnom djelatnošću za koju se traži kredit.

- za početnike i one koji posluju do godinu dana - kod kredita iznosa do 100.000,00 kn Grad Petrinja iz proračuna daje 1.500,00 kn poticaja, do 200.000,00 kn kredita 2.500,00 kn poticaja, iznad 200.000,00 kn kredita 3.500,00 kn i iznad 400.000,00 također 3.500,00 kn poticaja.

2. DVA OPERATIVNA PROGRAMA RH ZA POLJOPRIVREDU FINANCIRANI OD HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ:

- PROGRAM KREDITIRANJA PODIZANJA DUGOGODIŠNJIH NASADA (3% kamata)

- PROGRAM KREDITIRANJA RAZVITKA GOVEDARSKE PROIZVODNJE (3% kamata)

3. OSTALI HBOR KREDITI ZA DRUGE NAMJENE (4% kamata, direktno preko HBOR-a ili poslovnih banaka s kojima HBOR ima ugovor o suradnji)

4. NA ŽUPANIJSKOM NIVOU PROJEKT "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - PODUZETNIK, koji se sastoji od slijedećih potprojekata :

- PODUZETNIŠTVO ŽENA

- PODUZETNIŠTVO MLADIH

- OSTALI


(PREDNOST ĆE IMATI PROIZVODNE DJELATNOSTI ILI NOVO ZAPOŠLJAVANJE , kamata od 2 do 4%), NATJEČAJ JE RASPISAN 17.02.2006.

 

U nastavku su natječaji za poduzetničke kredite.

pdf1