Gradsko vijeće

NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA
 
 
- donosi Statut Grada i godišnje Proračune, kao temeljne dokumente koji uređuju funkcioniranje i financijsku politiku gradske uprave
 • - donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
 • - osniva javne ustanove i trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih,  komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • - osniva i bira članove radnih tijela (odbora) vijeća, odnosno skupštine, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom (npr. ravantelje ustanova i direktore poduzeća u vlasništvu Grada)
 • - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada
 • - obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.


 • PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 • Sanja Lovrenović


 • ŽIVOTOPIS :
 • Sanja Lovrenović rođena je 4. veljače, 1987. godine u Sisku. Završila je Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića Petrinja u Područnoj školi Mošćenica, gdje je i odrasla. Nakon završene osnovne škole, 2001. godine, upisala je Tehničku školu u Sisku, smjer tehničar za računalstvo. Po završetku srednje škole, 2005. godine upisala je Učiteljski fakultet u Zagrebu Odsjek u Petrinji, te je isti završila 2011. godine i stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.).

  Tokom studija, upisala je i uspješno završila dodatnu edukaciju za asistente u nastavi u organizaciji Društva Naša djeca Sisak i Saveza udruga osoba s invaliditetom. Na temelju tih kvalifikacija, dobila je priliku raditi kao osobni asistent djeci s poteškoćama u razvoju te je taj posao obavljala vrlo uspješno. Po završetku studija, provela je godinu dana na stručnom osposobljavanju za rad u Osnovnoj školi Braća Ribar Sisak i uspješno položila stručni ispit. Na oba radna mjesta, dokazala je svoje sposobnosti organizacije, upornosti, strpljivosti, točnosti, informiranosti i konstantnim radom na osobnom i stručnom usavršavanju, postigla je zavidne rezultate o čemu svjedoče i preporuke gđe. Vesne Gašparić, predsjednice Saveza udruga osoba s invaliditetom grada Siska i tadašnje ravnateljice OŠ Braća Ribar gđe. Nade Berek.

 • Od 2013. godine radi na mjestu učiteljice razredne nastave, nastava u kući u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, vanjske suradnice u Centru za socijalnu skrb Petrinja (voditeljica nadzora obitelji), te je nastavila desetogodišnju obiteljsku tradiciju udomiteljske obitelji za starije i nemoćne osobe.


 • ZAMJENICI PREDSJEDNIKA:

 • 1. Miroslav Gregurinčić, dr.
 • životopis :
 • Rođen u Petrinji 1941.g., OŠ završio u Petrinji, Gimnaziju u Sisku. Medicinski fakultet u Zagrebu, a poslijediplomski u Ljubljani. Cijeli radni vijek radio je u zdravstvenim ustanovama u Petrinji. U politički život Petrinje uključio se 1990. godine, kada je bio predsjednik kluba tzv. demokratskih vijećnika koji su se jedini odupirali tadašnjem poretku. Sudionik je Domovinskog rata i demobiliziran s mjesta načelnika saniteta 162 Brigade s činom Bojnika. Obavljao je funkciju Gradonačelnika Petrinje, te aktivno sudjelovao u nekoliko mandata u Gradskom vijeću, kao i u društvenim i političkim događanjima u Petrinji.

 • 2.Viktorija Kaleb, dr
 • Doktorica Viktorija Kaleb, rođena je 27.01.1967. godine u Bosanskom Novom. Odrasla je u  Banjaluci gdje je nakon srednjeg stručnog obrazovanja stekla zvanje –stručni suradnik za prevoditelja, potom završava studij medicine i stječe titulu –doktor medicine.  Od 1991. Do 1998. Godine živi u Beču gdje  na Austrijsko-američkom institutu usavršava znanje njemačkog i engleskog jezika, te stječe i informatičko obrazovanje. Od 1998. živi i radi u Hrvatskoj.  Kao liječnik obiteljske medicine radila je u Čakovcu, Županji, Davoru. Bila je načelnica zdravstvene službe u KPD  Lepoglava. Kao članica liječničkog povjerenstva i liječnik kontrolor , radila je i  u Vinkovcima, a od 2003.radi u HZZO – Područna služba u Sisku.  Ovo joj je drugi vijećnički mandat, na proteklim izborima bila je nositeljica liste za GV i kandidatkinja za gradonačelnicu grada Petrinje, stranke Zavjet za Hrvatsku , čija je i potpredsjednica na nivou Republike Hrvatske. 


GRADSKI VIJEĆNICI:

 

Dumbović Darko, Petrinja, Lj.Gaja 139a
Čutura Željko, Petrinja, Z.Kuhara 9

Sodić Ljubica Hrastovica 24

Mira Harcet, V. Panaca 13

Herceg Milan, Petrinja, V.Panaca 14
Softić Željko, Hrastovica 106
Jerman Višnja Slana 9
Marković Joco, Petrinja, Vidikovac 99
Gavranović Nenad, Mošćenica, B.Radić 101
Tonković Željko, Petrinja, D. Petrovića 18
Prošić Branko, Petrinja, M. Gupca 4
Rožić Sanja, Novo Selište 19
Glušić Marijan, petrinja, Mihanovićeva 19
Oreščanin Husein, Mošćenica, J.J.Strossmayera
Vuić Josip Petrinja, Sisačka s odvojcima 96/I
Radoš Tihomir Petrinja, T.Smičiklasa 31
Tadić Anton, Petrinja, P.Miškine odvojak 1
Anita Begić Hadžipašić, Petrinja, B. Radić 95
Robert Polanšćak, Petrinja, N. Selište 95POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA