Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 21.03.2017. godine

Grad Petrinja, I. Gundulića 2, Petrinja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana u Mošćenici.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 (pet) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje:

Knjiga 1 - dokumentacija o nabavi opći dio

Knjiga 3 - Tehnički dio

Knjiga 4 - Troškovnik

Knjiga 4 - Troškovnik (Excell)

 

IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

 

Odluka o nabavi bagatelne vrijednosti

 


 

PLANOVI JAVNE NABAVE I IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNE NABAVE

Plan nabave Grada Petrinje za 2017. godinu

 


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

 


Link na elektronički oglasnik javne nabave (EOJN)