Rezultati testiranja

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I RAZVOJ

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-03/17-01/02

URBROJ: 2176/06-10/1-17-8

Petrinja, 31.03.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za koordinaciju projekata - vježbenik kandidat je  postigao sljedeći broj bodova:

Ivan Jengić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, upravljanje projektnim ciklusom 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 34 boda.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Edisa MAŠINOVIĆ, dipl.iur.