Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I RAZVOJ

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

grb

KLASA: 112-02/17-01/03

URBROJ: 2176/06-10/1-17-12

Petrinja, 31.03.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za koordinaciju projekata kandidatkinja je  postigla sljedeći broj bodova:

Kata Rupčić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, upravljanje projektnim ciklusom 9, te intervjua 10, odnosno sveukupno 34 boda.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Edisa MAŠINOVIĆ, dipl.iur.