Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo, zaštitu okoliša

i kulturne baštine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

grb

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 2176/06-07/1-17-9

Petrinja, 31.03.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za koordinaciju projekata - vježbenika kandidatkinja je  postigla sljedeći broj bodova:

Marijana Škrljac, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 29 bodova.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Vlasta VUGLEC, dipl.ing.