Rezultati testiranja

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/17-01/02

URBROJ: 2176/06-06/1-17-15

Petrinja, 07.04.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za civilnu zaštitu kandidat je postigao sljedeći broj bodova:

Filip Srebačić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, posebnog dijela 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 38 bodova.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Vladimir DEMETROVIĆ, univ.spec.polit