Rezultati testiranja

         

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/17-01/03

URBROJ: 2176/06-07/1-17-11

Petrinja, 11.05.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo kandidatkinje su  postigle sljedeći broj bodova:

11.      Maja Barić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, prostorno uređenje, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 9, te intervjua 10, odnosno sveukupno 37 bodova.

12.      Kristina Krnic, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, prostorno uređenje, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 6, te intervjua 10, odnosno sveukupno 30 bodova.

                                                                                  PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA

                                                                                    Vlasta VUGLEC, dipl.ing.