Rezultati testiranja

         

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

POLJOPRIVREDU I IMOVINU

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                 

KLASA: 112-02/17-01/04

URBROJ: 2176/06-8/1-17-10

Petrinja, 12.05.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinu kandidati su postigli sljedeći broj bodova:

Igor Karaturović, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, imovina jedinice lokalne samouprave 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 38 bodova.

Jasmina Fran, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, imovina jedinice lokalne samouprave 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 37 bodova

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Ante MARIĆ, dipl.ing.