Geografski položaj

 

karta-hrvatskaPodručje grada Petrinje smješteno je u peripanonskom prostoru, na kontaktu planinskog zaleđa i pokupske ravnice.

Prometni položaj je na križanju važnih prometnica koje spajaju SZ Hrvatsku (Zagreb) s Banovinom i Bosnom, te prostor Korduna i Banovine s Posavinom, a bio je jedan od najvažnijih čimbenika koji su uvjetovali kontinuitet naseljavanja.

Samo naselje Petrinja smješteno je na desnoj obali Kupe, na ušću Petrinjčice, središnji i veći dio grada smješten je na njenoj desnoj obali.

U sklopu bioklimatološke interpretacije sjeverni dio područja Grada Petrinje nalazi se u sklopu podneblja nizinskog pojasa kojega karakteriziraju nizinski vlažni i močvarni travnjaci, dolinske livade, vodenjare i različite vrste poljodjelskih kultura.

Petrinja se nalazi na 45° 26' 31''zemljopisne širine i 16°16'16'' zemljopisne dužine od Greenwicha, što se pak tiče nadmorske visine Petrinje i nekih mjesta u bližoj okolici: prva stuba ulaza u crkvu Svetog Lovre je na 106 m nadmorske visine, Sveti Benedikt (groblje) na 140 m, Sveti Rok na 166 m, Sveto Trojstvo je na 166 m nadmorske visine, Sveti Duh u Hrastovici je na 219 m i vrh Cepeliš na 415 m.

U Petrinji je zamijećena i razlika vremena, sat naime pokazuje 1 min i 10 sek. više nego u Zagrebu, 11 min 32 sek. više nego u Berlinu i 15 min i 18 sek više nego u Rimu, te također 14 sek. manje nego u Beču, 11 min i 8 sek. manje nego u Budimpešti i 28 min. I 11 sek. manje nego u Sofiji.