Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Petrinje

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Petrinje