Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP

            grb

REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA:     UP/I-350-05/16-01/000004

URBROJ:  2176/06-07/2-17-0007

Petrinja,    23. 01. 2017. godine

Predmet:  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA SISAK, Sisak, Ulica kralja Tomislava 42, lokacijska dozvola

- javni poziv za uvid u spis predmeta, dostavlja se

I.       Pozivaju se stranke (podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-        rekonstrukciju niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Trnski,

u Petrinji, Ulica Josipa Nemeca, Vinogradska ulica, Ulica 6. kolovoza, Ulica Bogomira Rumlera, Ulica Ivana Trnskog, Ulica Mate Filjaka, Odvojak Ulice Mate Filjaka i II. odvojak Ulice Mate Filjaka, na katastarskim česticama k.č.br.: 3675, 3673/1, 3673/3, 3673/2, 4659, 3670/3, 3670/1, 3666, 3665/3, 3665/1, 3665/2, 3662/3, 3663/1, 3662/1, 3662/2, 3598, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3602/2, 3602/5, 3601/9, 3600/1, 3600/2, 4633/1, 2725/1, 2726/8, 2752/2, 2753/1, 2753/3, 2752/1, 4633/14, 2752/3, 2751/1, 2751/2,2748, 4633/30, 2746, 2744, 2743, 2740, 2739, 2736, 2735, 2737, 2733, 4633/31, 3594/5, 3594/8, 3592, 3579/16, 3579/15, 3579/1, 3584, 3579/25, 2719/1, 2719/3, 2719/2, 2719/10, 2723/2, 2723/4, 2724/2, 2724/3, 2725/3, 2726/4, 2726/3, 2727/3, 2725/5, 2726/7, 2726/5, 2718, 2717/6, 2712/5, 2717/9, 2717/11, 3581/1, 3583/1, 3585/8, 3583/2, 4644/1, 3663/2, 3767/2, 3767/3, 3768/1, 3770, 3772/2, 3762, 3772/6, 3772/7, 3757, 3771, 3761/1, 3760, 2544/1, 2542/1, 3777, 2544/5, 2544/7, 2542/2, 2544/8, 2539/19, 2539/21, 2540, 3772/9, 3586/15, 3586/8, 3586/3, 3586/2, 3585/1, 3585/2, 3585/3, 3585/9, 3585/5, 3585/6, 3585/7, 3581/7, 3581/9, 3581/6, 3581/5, 3581/4, 3581/3, 3581/2, 3582, 2662/3, 4646, 2662/1, 2660, 2663, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679/1, 2679/2, 2680/1, 4633/13, 2136/1, 2136/3, 2136/4, 2136/1, 2137/1, 2137/2, 2137/3 i 2134 k.o. Petrinja, po zahtjevu tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA SISAK iz Siska, Ulica kralja Tomislava 42, putem opunomoćenika tvrtke DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. veljače 2017. godine, u 9,00 sati, na lokaciji: Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, prizemno, soba br. 3.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svojeg opunomoćenika. Lokacijska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Đurđica Brkić, dipl. ing. arh.