Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Intervencijskog plana Grada Petrinje

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Petrinje objavljuje Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Intervencijskog plana Grada Petrinje:

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Intervencijskog plana Grada Petrinje