Nacrt Intervencijskog plana Grada Petrinje

Nacrt Intervencijskog plana Grada Petrinje, te Akcijski plan i Poster plan kao pripadajući prilozi:

Intervencijski plan Grada Petrinje - finalni nacrt

Poster plan

Akcijski plan