Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1"

Temeljem članka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine objavljuje Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“(„Službeni vjesnik“, 43/07 i 20/8).

 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1"