Izrada Urbanističkog plana uređenja "Centar 1"

Temeljem članka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) nositelj izrade,Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine objavljuje Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Centar 1“, objavljenu u „Službenom vjesniku“, broj 48/16.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Centar 1"