Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Mošćenica (UPU 12)

Temeljem članka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) nositelj izrade, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine objavljuje Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mošćenica (UPU 12), objavljenu u „Službenom vjesniku“, broj 48/16.

 

Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Mošćenica (UPU 12)