Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1"

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD PETRINJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I

KULTURNE BAŠTINE,

Ivana Gundulića 2,

44250 PETRINJA

 

Temeljem članka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) nositelj izrade, ovaj upravni odjel ovim putem obavješćuje javnost o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“(„Službeni vjesnik“, 43/07 i 20/8).

Informaciju o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“(„Službeni vjesnik“, 43/07 i 20/8), objavljenu u „Službenom vjesniku“, broj 48/16 možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1"