Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“

Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“