Prostorno planiranje

Prostorni plan Grada Petrinje:

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje:

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje - III. Izmjene i dopune

Važeći urbanistički planovi uređenja:

UPU 10

UPU 13

UPU 18

Detaljni planovi uređenja:

Druge izmjene i dopune DPU PZ - Mošćenica

Izmjene i dopune DPU - Sajmište