17.05.2018.
   373
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za graditeljstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2176/06-07-18-10
Petrinja, 17.05.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za graditeljstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Maja Barić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, prostornog uređenja, graditeljstva i ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 33 boda,
  2. Marina Turopoljac Pekarik - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 3, prostornog uređenja, graditeljstva i ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 7, odnosno sveukupno 13 bodova.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr