28.05.2018.
   824
NATJEČAJ
Natječaj za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 6. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu (KLASA: 302-03/17-01/48, URBROJ: 2176/06-02-18- 4, od  28. svibnja 2018. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:

 

NATJEČAJ
za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja
na području Grada Petrinje za 2018. godinu

 

 1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:

 • Poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda
 • Manifestacije u poljoprivredi
 • Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
 • Poticanje ekološke poljoprivrede

-         Kapitalna ulaganja

 1. Opći uvjeti:

Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost, udruge i zadruge poljoprivrednika koje  zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,
 • da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na  području Grada Petrinje,
 • da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,
 • da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.
 1. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ;

Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2018. godinu.

 1. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2018.godine.

 1. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 - 208.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-03/17-01/48
URBROJ: 2176/06-02-18-5                                                                         

Petrinja, 28.05.2018. godine

GRADONAČELNIK

Darinko DUMBOVIĆ


Dokumentacija
Dokumenti za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr