21.06.2018.
   152
Obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti (Vježbenik – viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/18-01/04
URBROJ: 2176/06-06/1-18-11

Petrinja, 21.06.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Vježbenik – viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidat je ostvario sljedeći broj bodova:

Jukić Danijel - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, Zakona o socijalnoj skrbi 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 36 bodova,

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Mr sc. Joso Grahovac

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr