16.01.2019.
   339
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka (najam stambenog prostora u Stražbenici)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 372-03/18-01/22
URBROJ: 2176/06-08/1-19-15

Petrinja, 15. siječnja 2019. godine

 

PREDMET: Postupak radi davanja u najam nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (stambeni prostor u naselju Stražbenica kbr. 19, ukupne korisne površine od 58,90 m2 - čest. kat. broj 166/2 Kuća broj 5 sa dvorištem u selu površine 863 m2 upisana u ZK ulošku broj 202, k.o. Stražbenica) - obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

 

Grad Petrinja pokrenuo je postupak radi sklapanja ugovora o najmu nekretnine dana 12. prosinca 2018. godine Odlukom gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Stražbenici KLASA: 372-03/18-01/22, URBROJ: 2176/06-02-18-11.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 17. prosinca 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je natječajni postupak poništen jer nije pristigla niti jedna ponuda za predmetnu nekretninu.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr