18.11.2019.
   223
NATJEČAJ
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) - Imenovanje pročelnika UO za komunalne djelatnosti i pročelnika UO za EU fondove i razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 080-03/19-01/04
URBROJ: 2176/06-02-19-32

Petrinja, 18.11.2019. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika UO za komunalne djelatnosti i pročelnika UO za EU fondove i razvoj dana 18. studeni 2019. godine objavljuje

 

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje)

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:
  1. Glavinić Željko
  2. Kaurin Vera
  3. Crnković Marinko
  4. Bonifačić Marko
  5. Mašinović Edisa

 2. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se javitii u prizemlju zgrade Gradske uprave, Gundulićeva 2 u Petrinji (portirnica) 26. studenog 2019. godine u 11,45 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 12,00 sati i trajat će 45 minuta.

  Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 12,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir/ ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web stranici Grada www.petrinja.hr.

 3. S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, biti će obavljen intervju istog dana s početkom u 13,00 sati.

  Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Grada 27. studenog 2019. godine.

                                     

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Sonja Štefanić, mag.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr