03.12.2019.
   265
NATJEČAJ
Poziv na razgovor - radno mjesto referenta za poslove Gradonačelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/19-01/06
URBROJ: 2176/06-11/1-19-10

Petrinja, 03.12.2019. godine

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto referent za poslove Gradonačelnika, upućuje sljedeći

 

POZIV NA RAZGOVOR 

 

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto referenta za poslove Gradonačelnika (1 izvršitelj/ica) u Uredu Gradonačelnika, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, da će se razgovor održati u utorak, 10.12.2019. s početkom u 12:00 sati na adresi I. Gundulića 2, 44250 Petrinja 1. kat, Velika vijećnica.     

Kandidati koji budu ostvarili pravo na pristup razgovoru biti će o tome obaviješteni putem telefona ili e-maila. 

 

Predsjednica povjerenstva

Valentina Gajšek, dipl.polit.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr