04.04.2017.
   2399
NATJEČAJ
Rezultati testiranja


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D P E T R I N J A
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, zaštitu okoliša
i kulturne baštine
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2176/06-07/1-17-9
Petrinja, 31.03.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za koordinaciju projekata - vježbenika kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Marijana Škrljac, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 29 bodova.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr