04.04.2017.
   268
NATJEČAJ
Rezultati testiranja


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I RAZVOJ
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ: 2176/06-10/1-17-8
Petrinja, 31.03.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za koordinaciju projekata - vježbenik kandidat je postigao sljedeći broj bodova:

Ivan Jengić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, upravljanje projektnim ciklusom 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 34 boda.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Edisa MAŠINOVIĆ, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr