21.09.2017.
   399
NATJEČAJ
OBAVIJEST o ishodu natječaja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/16-01/23
URBROJ: 2176/06-08/7-17-18
Petrinja, 21.9.2017.godine

            PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (građevinsko zemljište u Petrinji, Ulica Mije Biljana)

-          obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak otuđenja nekretnine dana 7. srpnja 2017. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/16-01/23, URBROJ: 2176/06-02-17-17.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje dana 7. srpnja 2017.godine, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista dana 8. srpnja 2017.godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti u smislu odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je natječajni postupak poništen.

PRIVREMENI PROČELNIK

                 Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr