15.12.2017.
   388
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka (kč.br. 1139, k.o. Petrinja)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/17-01/41
URBROJ: 2176/06-08/7-17-23
Petrinja, 12.12.2017. godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (kč.br. 1139, k.o. Petrinja, u naravi objekti i zemljište bivšeg trgovačkog društva Gradska stolarija d.o.o. u Petrinji, Mije Srnaka 51)

  • obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 16.11.2017. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/17-01/41, URBROJ: 2176/06-02-17-18.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje dana 20.11.2017.godine, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista dana 20.11.2017.godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti u smislu odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da u predmetnom natječajnom postupku nije pristigla niti jedna ponuda.

            PRIVREMENI PROČELNIK

                                  Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr