19.12.2017.
   1244
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
Pregled gradskih poticaja za 2016.g. i 2017. g. (do 1. kolovoza)
Dokumentacija
Pregled gradskih poticaja u 2016. godini
Pregled gradskih poticaja u 2017. godini (do 1. kolovoza)
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr