19.12.2017.
   684
NATJEČAJ
Rezultati testiranja - viši savjetnik za gospodarstvo i razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/17
URBROJ: 2176/06-08/1-17-7
Petrinja, 19.12.2017. godine

 

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg savjetnika za gospodarstvo i razvoj kandidatkinja je  postigla sljedeći broj bodova:

Sandra Zlovolić Percoco, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, stručni dio 9, te intervjua 10, odnosno sveukupno 35 bodova.

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Ante MARIĆ, dipl.inž.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr