05.12.2018.
   61
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenje naselja Mošćenica (UPU-12)
Dokumentacija
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJE NASELJA MOŠĆENICA (UPU-12)
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr