27.09.2019.
   600
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora
Dokumentacija
Dokument za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr