16.10.2019.
   137
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
PRIVREDA d.o.o. - građevinska dozvola - javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA:     UP/I-361-03/18-01/000044
URBROJ:  2176/06-07/2-19-0013

Petrinja,    16. 10. 2019. godine

 

Predmet:  PRIVREDA d.o.o., Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 14  građevinska dozvola

- javni poziv za uvid u spis predmeta, dostavlja se

 

 1. Pozivamo Vas  na  uvid  u  spis  predmeta u postupku  izdavanja  građevinske dozvole  za:
  • rekonstrukciju dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do VS Popova šuma,

   na k.č.br.: 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/9, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 14/1, 14/2, 15/2, 604/1, 604/2, 604/3, 605, 606, 608/4, 1409, 1436 i 1437 k.o. Bačuga,

   k.č.br.: 10/2, 10/3, 13, 15, 16, 17/1, 19, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/4, 92/4, 92/5, 93/4, 93/6, 193, 196, 197, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 201, 202, 204, 205/1, 205/2, 205/4, 207/1, 207/3, 207/4, 210/1, 210/2, 223/1, 223/3, 223/4, 224/1, 224/2, 243/4, 244/1, 244/2, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 248 (248/1 i 248/2), 250/1, 250/2, 250/3, 252/1, 252/2, 252/3, 255, 256, 258/1, 258/2, 259/2, 264, 267, 269/1, 269/3, 270/1, 270/2, 270/3, 737, 738/1, 745, 747, 749, 780/1 i 791/1 k.o. Pecki,

   k.č.br.: 47, 48, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 384, 887, 891, 892, 903, 904, 911, 915, 918, 920, 921, 922, 925, 926, 928, 943, 944/4, 945, 946 i 1025/1 k.o. Cepeliš i

   k.č.br.: 493, 495, 496, 497, 524, 525, 532 i 1366 k.o. Križ Hrastovački,

po zahtjevu investitora trgovačkog društva PRIVREDA d.o.o. iz Petrinje, Ulica Ivana Gundulića 14, OIB 12266526926, putem opunomoćenika trgovačkog društva HIDRO-EXPERT d.o.o. iz Rijeke, Bujska ulica 5, OIB 44628351795.

 1. U spis je priložen glavni projekt, oznake: GP-076/17, projektant Bariša Matković, dipl. ing. građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3506, projektantski ured: HIDRO-EXPERT d.o.o. iz Rijeke, Bujska ulica 5, OIB 44628351795, na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.
  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 10. 2019. godine, od 8,00 do 10,00 sati, na lokaciji: Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, prizemno, soba br. 3.

 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svojeg opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Stranki koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola će se dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ovog upravnog tijela u trajanju od 8 dana.

 3. Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

 

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GRADITELJSTVO

Đurđica Brkić, dipl. ing. arh.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr