31.12.2019.
   54
UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA
Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
Dokumentacija
Dokument za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr