09.09.2019.
   497
Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Petrinje
Dokumentacija
Dokument za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr