Tvrtke i ustanove
   1604

Grad Petrinja osnivač je, vlasnik i suvlasnik ustanova i trgovačkih društava, osnovanih radi učinkovitog obavljanja djelatnosti na području kulture, predškolskog odgoja, te komunalnih djelatnosti.

GRADSKE TVRTKE

PRIVREDA
Ivana Gundulića 14
Tel: +385 (0)44/527-444
Vodovod i kanalizacija
Tel: +385 (0)44/814-171, 815-380
www.privreda-petrinja.hr
komercijala@privreda-petrinja.hr
KOMUNALAC d.o.o.
Ivana Gundulića 14
Tel: 044/527-440
Komunalije
Tel: 044/527-441, 815-190
Gradsko groblje
Tel: 044/862-690, 862-695
Mob: 098/261-489, 091/442-504
www.komunalac-petrinja.hr
GRADSKA STOLARIJA
Katarine Zrinski
Tel/Fax: +385 (0)44 813-570
PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJA - "PETRA" d.o.o.
Ivana Gundulića 2
Tel: +385 (0)44/815-058
Fax: +385 (0)44/812-648
info@petra.com.hr
Grad Petrinja je suvlasnik
PETRINJSKI RADIO d.o.o. Petrinja
Mihanovićeva
www.petrinjskiradio.hr
Udio Grada Petrinje u vlasništvu iznosi 25 %
VODOOPSKRBA "Kupa" d.o.o. Petrinja
Novo Selište 20
www.vodoopskrba-kupa.hr
Udio Grada Petrinje u vlasništvu iznosi 19,41 %

GRADSKE USTANOVE

POU HRVATSKI DOM PETRINJA
Matije Gupca 2
Tel: 044/815-175
Tel/Fax: 044/815-205
hd.petrinja@sk.htnet.hr
http://www.hrvatski-dom-petrinja.info/
Sekcije Hrvatskog doma
Folklorna sekcija "Petrinjcica"
Tel/Fax: 044/815-205;
Mob: 091/507-3979
Petrinjski puhacki kvartet
Mob: 098/601-025
Baletni studio Hrvatskog doma
Mob: 098/310-714
Literarno-recitatorska sekcija "Petrinjski akordi"
Mob: 091/7997-398
GALERIJA "KRSTO HEGEDUŠIĆ"
Trg dr. Franje Tuđmana 15
Tel: 044/815-175
VATROGASNA POSTROJBA GRADA PETRINJE
Vatrogasna 57
Tel: 93, 044/815-220, 816-460, 815-020
Fax: 044/815-820
vatrogasna.postrojba.grada.petrinja@sk.htnet.hr
DJEČJI VRTIĆ "PETRINJČICA"
Milana Dujnića 25
Tel: 044/815-134
Tel/Fax: 044/812-134
Sajmište
Tel: 044/816-134
Ivane Brlić Mažuranić bb
Tel: 044/813-160
Zvonimira Kuhara bb
Tel: 044/813-572
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA

Matije Gupca 2
Odjel za odrasle, Tel: 044/815-316
Djecji odjel, Tel: 044/813-757
Ravnatelj: Tel: 044/813-760; Fax: 044/813-761
www.gkc-petrinja.hr
e-mail.gkc@gkc-petrinja.hr
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN
Javna ustanova za obrazovanje odraslih osoba
Donja Bačuga b.b.
Tel: 044/826-096
centar.sljiva.kesten@sk.t-com.hr
www.csk.hr
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr