Organizacije civilnoga društva

gradjani

 

Suradnja između gradske uprave i lokalnih udruga značajna je iz više razloga i ima višestruke pozitivne efekte. Višegodišnja je suradnja dovela do kvalitetnijeg sagledavanje potreba lokalne zajednice kao i mogućih rješenja prilagođenih lokalnoj sredini. Također, u gradu se svake godine stvaraju nove udruge koje doprinose socijalnom, društvenom i kulturnom razvoju grada. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih Upravni odjel za društvene djelatnosti sve intenzivnije radi na uspostavi suradnje sa lokalnim udrugama i sportskim klubovima, te teži zajedničkoj provedbi pojedinih aktivnosti (npr. zajedničko osmišljavanje i provođenje programa raznih gradskih manifestacija, partnersko sudjelovanje u socijalnim programima udruga itd...).

 

Također, značajno je poticanje suradnje među samim udrugama čime se objedinjuju njihovi resursi (ljudski, financijski, materijalni i ostali) i time stvaraju potencijali za provođenje jačih i kvalitetnijih programa značajnih za lokalnu zajednicu i njezine stanovnike.

Grad Petrinja financijski podupire brojne udruge i klubove. Na ovim stranicama možete vidjeti koje udruge i sportski klubovi primaju proračunska sredstva Grada Petrinje. Obzirom da su to gradske udruge koje se financiraju i našim sredstvima, preporučamo da im se pridružite u aktivnostima. Kontakt podatke o njima također možete pronaći na ovim stranicama.

 

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva za opće dobro

Plan proračuna za udruge - društvene djelatnosti

Plan proračuna za udruge - ostali

Odluka o utemeljenju povjerenstava za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata - 2017

Godišnji plan - 2017

 

Objavljen natječaj za udruge 2017

Objavljena odluka o dodjeljivanju sredstava Udrugama po Natječaju

Odluka o dodjeli sredstava po Natječaju - 19.06.2017.