Komisije, odbori i upravna vijeća

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA" PETRINJČICA"

1.Mario Uhitil

2.Diana Sabolić

3.Sanja Lovrenović

4.Damir Kucek

5.Branka Licitar

6.Nataša Vidović

 

 

UPRAVNO VIJEĆE VATROGASNE POSTROJBE GRADA PETRINJE

1.Miroslav Krčelić

2.Mehmed Dolić

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA ŠLJIVU I KESTEN

1.Martina Oblaković, predsjednik

2.Gojko Rajšić

3.Anđelko Hrupački

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA PETRINJE

1.Darinko Dumbović, gradonačelnik, predsjednik

2.Svjetlana Lazić, zamjenica gradonačelnika, član

3.Predrag Vučićević, član

4.Dragan Josipović,načelnik PP Petrinja, član

5.Inoslav Brkić,Zavod za javno zdravstvo, član

6. Bojana Zagorac-Gršić, Prekršajni sud Petrinja, član

7.Marela Morić, Petrinjski Radio, član

8.Slaven Kadečka, predsjednik Savjeta mladih, član

9.Marija Čihor-Abramović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, član

10.Vesna Boltužić, pedagog Srednja škola Petrina, član

 
 
 

komisije odbori

MANDATNA KOMISIJA Gradskog vijeća:

1. Željko Tonković, predsjednik
2. Miljenko Bušić, član
3. Dragomir Brkić, član
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Nenad Gavranović, predsjednik
2. Inoslav Brkić, član
3. Višnja Jerman, član
4. Zdenko Kelava, član

5.

Pejo Trgovčević, član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća
1. Magdalena Komes, predsjednica  

2. Pejo Trgovčević, član

 
3. Mario Tadić, član  
4. Ljubica Sodić, član  
5. Nenad Radošević, član  
ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU
1. Mihael Jurić, predsjednik  
2. Zdenko Kelava, član  
3. Toma Gusić, član  
4. Gojko Rašić, član  
5. Mile Zubanović, član  
ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Željko Tonković, predsjednik  
2. Višnja Jerman, član  
3. Robert Groza, član  
4. Igor Školnaković, član  
5. Blaženka Vujasić, član  
ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB

1. Višnja Jerman, predsjednica

 
2. Luce Gašpar Šako, član  
3. Ana Vukšić, član  
4. Svjetlana Lazić, član  
5. Antun Tadić, član  
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
1. Inoslav Brkić, predsjednik
2. Ivan Rizmaul, član
3. Milan Brigljević, član
4. Marta Olah Ćorak, član
5. Miroslav Gregurunčić, član

                                                 ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA

1. Nikola Bartulić, predsjednik

2.  Marin Čakarić, član

3.  Vinko Kadečka, član

4.  Marija Zulić, član

5.  Marina Damjanović, član

                                                ODBOR ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA


1. Petar Čosić, predsjednik

2. Dragomir Brkić, član

3. Domagoj Bernić, član

4. Blanka Krčelić, član

5. Ljerka Kovačićek, član

                                                       ODBOR ZA URBANIZAM


1. Mihael Jurić, predsjednik

2. Ivana Vujić Kljajić, član

3. Kristina Lovrić, član

4. Miljenko Bušić, član

5. Ivan Begić, član