Komisije, odbori i upravna vijeća

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA" PETRINJČICA"

1.Mario Uhitil

2.Diana Sabolić

3.Sanja Lovrenović

4.Damir Kucek

5.Branka Licitar

6.Nataša Vidović

 

 

UPRAVNO VIJEĆE VATROGASNE POSTROJBE GRADA PETRINJE

1.Miroslav Krčelić

2.Mehmed Dolić

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA ŠLJIVU I KESTEN

1.Martina Oblaković, predsjednik

2.Gojko Rajšić

3.Anđelko Hrupački

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA PETRINJE

1.Darinko Dumbović, gradonačelnik, predsjednik

2.Svjetlana Lazić, zamjenica gradonačelnika, član

3.Predrag Vučićević, član

4.Dragan Josipović,načelnik PP Petrinja, član

5.Inoslav Brkić,Zavod za javno zdravstvo, član

6. Bojana Zagorac-Gršić, Prekršajni sud Petrinja, član

7.Marela Morić, Petrinjski Radio, član

8.Slaven Kadečka, predsjednik Savjeta mladih, član

9.Marija Čihor-Abramović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, član

10.Vesna Boltužić, pedagog Srednja škola Petrina, član

 
 
 

komisije odbori

MANDATNA KOMISIJA Gradskog vijeća:

1. Željko Tonković, predsjednik
2. Ljubica Sodić, član
3. Željko Čutura, član
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Nenad Gavranović, predsjednik
2. Tihomir Radoš
3. Joco Marković
4. Darko Dumbović

5.

Milan Herceg

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
1. Miroslav Gregurinčić, predsjednik
2. Ljiljana Križanić
3. Mira Harcet
4. Josip Vujić
5. Marijan Glušić