Agri - Urban

 

CILJ PROJEKTA:

Inovacija i novi poslovni modeli u poljoprivredno - prehrambenom sustavu, razvoj alternativnih načina razumijevanja veza između urbanih i ruralnih prostora, kroz integrirani urbani fokus i stvaranje novih radnih mjesta.

 

Vezane vijesti: 

Nastavljaju se radionice ULG-a AGRI-URBAN-a  
URBACT Summer University 2016.  
Pokrenuto osnivanje URBACT Lokalne Grupe  
AGRI-URBAN projekt  
Potpisan Sporazum partnera u projektu Agri-Urban  
Gradonačelnik će u Španjolskoj potpisati Zajedničku konvenciju projektnih partnera   
Petrinjski projektni tim za „Agri-Urban“ boravio u Italiji  
Delegacija Urbact projekta „AGRI-URBAN NETWORK“ posjetila Petrinju   

 

 

Facebook stranica:

FB - Agri - Urban Petrinja