Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Petrinja

Na ovim stranicama možete pratiti na kojim lokacijama su radovi u tijeku. Ispod se nalazi karta svih lokacija.

 

 

Više detalja o samom projektu možete pronaći na:

Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture grada Petrinje