21.06.2018.
Službena Petrinja
   635
12. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje održana je danas, 20. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Petrinje. Predložen Dnevni red dan je na glasovanje nakon čega je nastavljen rad sjednice Gradskog vijeća.

U sklopu Aktualnog sata gradski vijećnici postavljali su pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje i suradnicima. Prvo pitanje postavio je vijećnik Željko Tonković kojeg je zanimao razlog ne plaćanja autobusa i ulaza djece na bazene u sklopu edukacije plivanja, na što je gradonačelnik Dumbović odgovorio kako je Petrinja Grad prijatelj djece što je za Petrinju velika stvar te dodao:

„Koliko sufinanciramo škole, koliko radimo i odvajamo za vrtiće, jesmo li uopće uložili u standard vrtića, JESMO, 5 milijuna kuna. Nismo platili autobus djeci za plivanje, ali ćemo platiti 980 tisuća kuna za knjige, radne bilježnice.“

Vijećnik je postavio pitanje upućeno i Zoranu Zechneru, direktoru Privrede Petrinja vezano za priključke i visinu cijene, na što je direktor odgovorio kako se za svaki konkretan priključak radi pojedinačna ponuda na osnovi količine posla, procjene potrebnog materijala i vremena po radnom nalogu.

Vijećnik Miroslav Petračić osvrnuo se na to kako tradicionalni obrti nestaju u gradu te kako postoji mogućnost da se tim obrtima pomogne kako bi isti ostali u gradu, na što je gradonačelnik Dumbović rekao:

„Tradicionalni obrti su u velikim problemima, ljudi koji žive od svog rada. Dao sam nalog gospodinu Mariću i da nađemo rješenje kroz naše mjere i potpore za što imamo stavku za tradicionalne obrte. Imamo ono što bi trebalo krasiti Grad Petrinju koja je poznata po vrijednim i sposobnim ljudima.“

Petračić je predložio da se kroz grad naprave biciklističke staze.

„Biciklistička staza je u planu, bicikliste trebamo maknuti s ceste i uputiti prema obiteljskim, adrenalinskim stazama. Ta studija bi se mogla provući kroz više putova kako bi obogatili Zrinsku i Hrastovačku goru.“

– rekao je Dumbović.

Petra Ćosića zanimala je gradska kasa kao i ukupna zaduženja grada te javno očitovanje vezano za zadnji nalaz državne revizije. Gradonačelnik je izvijestio kako Grad Petrinja u ovom trenutku nema ni jedne lipe dugoročnog kredita. Također je izvijestio i o jamstvu za Privredu u iznosu od 16 milijuna kuna, dječji vrtić tri milijuna kuna za potrebu Aglomeracije, sedam milijuna kuna kao sastavni dio projekta koji ne ulaze u zaduženje grada i rekao:

„Mi ćemo se sad tek zadužiti za onaj dio koji je jako važan, a to je onaj dio koji nisu prihvatljivi troškovi za Ministarstvo financija jer nisu dio Europskih fondova. Kažem sad financijama da pripreme i pisani odgovor vijećniku i u vezi s revizijom.“

Pitanje vijećnika Antuna Tadića odnosilo se na područje Slatine, Vatrogasne ulice i obilaznice gdje nema dječjeg igrališta te postavlja pitanje gradonačelniku Dumboviću ima li namjeru napraviti barem jedno igralište. Gradonačelnik je rekao da svako dijete zaslužuje standard te da su napravljena tri, četiri igrališta za koje su riješeni imovinski odnosi. Kao najveći problem u gradu gradonačelnik je istaknuo RH i Gavrilović Petrinja.

„Za Vatrogasnu, na parceli koja ima sedam tisuća kvadrata otprilike, otprilike tri kvadrata je od Republike Hrvatske. Multifunkcionalno igralište tražimo pet godina ovdje preko puta Gavrilovića, projekt je gotov od 2 milijuna i 700 kuna, od 4 tisuće kvadrata, imamo tri tisuće, tisuću kvadrata molimo državu Hrvatsku da napravimo igralište za našu djecu.“

– rekao je Dumbović.

Istaknuo je i dolazak ministra Marića u Petrinju, slanje požurnica i odlazak u Ministarstvo imovine.

„Moj je prioritet uvijek vidjeti što možemo napraviti prvo za djecu. Tražili smo Gajevu 40 koja treba ići u Intervencijski plan, kao poduzetnički inkubator 18 milijuna kuna, nismo dobili. Tražili smo da dobijemo Gajevu 2, za naše gimnastičare, 140 smo ih natrpali u Hrvatski dom.“

– zaključio je gradonačelnik.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje, Magdalena Komes, također je uputila pitanje gradonačelniku Dumboviću vezano za knjige koje bi se iz gradskog proračuna trebale osigurati za djecu u devetom mjesecu, na što je gradonačelnik odgovorio kako nastoji izvršiti svoja obećanja te ponovio kako je 980 tisuća kuna osigurano za knjige i radne bilježnice. Istaknuo je kako bi se za isto borio i da to nije bilo predloženo u proračunu.

Prema informaciji vijećnika Peje Trgovčevića, korisnici vode preko ceste moraju u svom trošku platiti prekop ceste, a oni koji su na drugoj strani, imali su tu sreću što s njihove strane ide vodovodna cijev, što direktor Zechner negira i navodi kako nema diskriminacije između budućih korisnika prilikom izgradnje javna vodoopskrbne mreže koja se postavlja u javno prometnu površinu te kako svi korisnici imaju mogućnost s javno prometne površine dobiti priključak.

„Dio oko prekopa ceste je samo mogućnost budućeg korisnika da onaj dio radova koji bi morao biti obračunat prilikom iskopa, obavi u svom trošku, na neki način, da smanji ukupni račun.“

– dodao je Zechner.

Jedno od pitanja bilo je vezano i za odmaralište u Punatu i o namjerama s istim na što je gradonačelnik rekao:

„Odmaralište bi moglo biti jedna,“ kuća sunca“, u kojoj bi sva djeca, sportske udruge mogle ići na odmor i rekreaciju. Bojim se da je to u ovom trenutku nemoguća misija, iz razloga što smo imali u proračunu odvojeno 2 milijuna kuna, a da samo sad ostavili 500 tisuća za sanaciju. To je prvo što sam mislio da ćemo staviti u Intervencijski plan, žao mi je što u savjetovanju nismo uspjeli, mislim da možda imamo šansu za sljedeću godinu. Imat ćemo više varijanti, ja sam za to da ostane u okviru grada, da napravimo dobar Program i da našu djecu pustimo na more.“

Vijećnika Nenada Radoševića također je zanimao odgovor na pitanje vezano uz projekt Aglomeracije, konkretno, hoće li građani što od toga plaćati. Direktor Zechner najavio je tribinu, vrlo, uskoro, ali i rekao kako je ovim projektom obuhvaćeno 4800 priključaka, tamo gdje se gradi nova infrastruktura, te kako taj dio građani neće plaćati, ali vezano za instalacije, koje su privatna imovina, investitor ne može imati ništa.

Ponovno je pokrenuto pitanje biciklističke staze, od strane vijećnika Radoševića koji kao lokaciju staze predlaže željeznicu pa ga zanima ima li grad konkretno neku od inicijativa prema državnim institucijama Vlade, ako nema, može li se pridružiti nekim drugim inicijativama koje su već upućivale skupine građana, naprimjer, da se od željeznice napravi biciklistička staza.

„Strategija županije je vrlo važna za željeznicu. Župan Čačić je sazvao pet županija i napravio strategiju cesta, prometa i željeznice, ja takvu inicijativu nisam vidio sa viših razina. Postoji želja da imamo jedu prugu koja bi bila dovoljno atraktivna i korisna i sa željeznicom otići do Zagreba. Bilo bi dobro imati i biciklističku stazu koja bi povezala Karlovac, Topusko. „

– odgovorio je gradonačelnik Dumbović i na posljednje pitanje Aktualnog sata.

U nastavku 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda: Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Petrinje, Plan zaštite od požara Grada Petrinje, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom, Prijedlog odluke o zaduženju kod HBOR za financiranje LED rasvjete, Zaključak o stavljanju van snage Oluke o kreditnom zaduženju Grada Petrinje, Prijedlog Odluke o zaduženju kod HBOR za međufinanciranje projekta Aglomeracije, Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje, Prijedlog Zaključka o kreditnom zaduženju Grada Petrinje, Prijedlog zaključka o kreditnom zaduženju Grada Petrinje za povećanje energetske učinkovitosti zgrade vrtića "Slap", Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u PZ Mošćenica – Poljana.

Nakon rasprave o točki s Dnevnog reda pod nazivom Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka utvrđivanja Idejnog rješenja za urbanistički plan uređenja - Centar 1 prekinuta je sjednica.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr