06.12.2018.
Službena Petrinja
   888
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Edukacije iz područja jednakih mogućnosti

Dana 05.12.2018. godine održan je prvi dio edukacija iz područja jednakih mogućnosti kroz 3 radionice: ravnopravnost spolova, stereotipi i predrasude, te diskriminacija za ukupno 30 djelatnika gradske uprave Grada Petrinje, gradskog poduzeća Komunalac d.o.o. i Javne ustanove Petra - Petrinjske razvojne agencije, projektnih partnera Grada Petrinje u Intervencijskom planu.

Edukacije se održavaju od strane tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. u sklopu provedbe projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana" (PP2) koji se nalazi u Intervencijskom planu Grada Petrinje, a vrijednost edukacija iznosi 47.173,75 kn sa PDV-om.

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. (OPULJP). Navedeni projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr