08.05.2018.
Službena Petrinja
   1338
Informacija o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda

Obavještavamo pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina na području Grada Petrinje da je Grad Petrinja temeljem odredbe članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16 i 127/17) od 01.01.2018. godine preuzeo poslove vođenja i naplate naknade za uređenje voda (NUV) koje su do 31.12.2017. obavljale Hrvatske vode.

Naplatu naknade za uređenje voda (NUV) za razdoblje od 01.01.2018. godine i dalje Grad Petrinja radi u ime i za račun Hrvatskih voda.

Slijedom navedenog obavještavamo Vas da za razdoblje od 01.01.2018. godine i dalje Hrvatske vode neće slati uplatnice za plaćanje naknade za uređenje voda, već će, sukladno zakonskoj odredbi na uplatnici/računu za plaćanje komunalne naknade Grad Petrinja zasebno iskazati iznos naknade za uređenje voda (NUV).

Posebno napominjemo da se spomenutim promjenama pravnim i fizičkim osobama ne povećavaju troškovi, jer se iznosi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (NUV) nisu mijenjali.

Nova rješenja naknade za uređenje voda, prema kojima će se ona plaćati od 01. siječnja 2018. godine nadalje, kao i zajedničke uplatnice dostavit će se na sve adrese obveznika plaćanja u toku mjeseca svibnja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail komunalnanak@petrinja.hr ili pozivom na broj telefona 044/515-229.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr