11.12.2019.
Službena Petrinja
   568
Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje

S ciljem poticanja razvoja poduzetništva, a time i ukupnog gospodarskog razvoja na svom području, Grad Petrinja dodjeljivat će bespovratna financijska sredstva za realizaciju slijedećih aktivnosti.

  1. Potpore za otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkih društava kroz samozapošljavanje (ukupno raspoloživo 180.000,00 HRK)
  2. Potpore za zapošljavanje radnika (ukupno raspoloživo 8.640.000,00 HRK)
  3. Potpore za stručno usavršavanje (ukupno raspoloživo 200.000,00 HRK)
  4. Potpore za polaganje stručnih i strukovnih ispita (ukupno raspoloživo 150.000,00 HRK)
  5. Potpore za promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja (ukupno raspoloživo 200.000,00 HRK)
  6. Potpore za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja (ukupno raspoloživo 300.000,00 HRK)

Prihvatljivi korisnici ovih potpora su postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Petrinje, uz ispunjavanje uvjeta propisanih po pojedinoj vrsti potpore.

Javni poziv za aktivnosti 1.,3.,4.,5. i 6. je otvoren od dana objave do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje, a za aktivnost 2. do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje.

Prihvatljivim troškovima smatraju se svi troškovi koji odgovaraju uvjetima ovog Poziva, a koji su nastali najranije 1. siječnja 2019. godine. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Sastavni dijelovi ovog poziva su Program dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje (službeni vjesnik 68/17), Odluka o izmjenama i dopunama Programa dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje (službeni vjesnik 61/18) i Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje, a sve možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

https://www.petrinja.hr/sluzbena-petrinja/natjecaji/323/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-na-podrucju-grada-petrinje

Sve informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje ili u EDIC uredu Grada Petrinje.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr