Dezinsekcija komaraca na području Petrinje i Mošćenice

OPERATIVNI PLAN – DEZINSEKCIJA KOMARACA

Područje grada (naselja) Petrinje i naselja Mošćenica

 

Ovim Vas putem obavještavamo da će stručne ekipe tvrtke „EKO-DERATIZACIJA“ d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9/a, provesti dezinsekciju komaraca, sukladno ovom Operativnom planu.

01. MJERE KOJE ĆE SE PROVODITI

Na području grada (naselja) Petrinje i naselja Mošćenica naši će stručni djelatnici provoditi sljedeće  aktivnosti:

-otkrivanja novih legla (terenski obilazak),

-praćenje legla komaraca u povremenim i trajnim vodama (potoci,retencije potoka,bare,kanali,jezera, poplavne livade, šumske depresije,slivnici uz prometnice,kanalizacijska reviziona okna,zapuštene fontane i bazeni),

-larvicidne tretmane-suzbijanje ličinki primjenom odgovarajućih larvicida

-uklanjanje legla kada je to moguće

-praćenje brojnosti adulta (odraslih komaraca) 15-minutnim mjerenjem broja slijetanja u vrijeme očekivano najveće aktivnosti krilatica

02. VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA MJERA

Suzbijanje komaraca vršiti će se kroz 2 (dva) dana, i to: od 26.06.2017.-27.06.2017.,od 09:00 sati.

03. LOKACIJA I POVRŠINA NA KOJOJ ĆE SE PROVESTI  MJERA

Dezinsekcija komaraca provoditi će se na sljedećem području:

„Potez Mošćenica – gradsko područje do Novog Selišta; prema jugu do raskrižja za Hrastovicu; prema Zagrebu mostom za Brest Pokupski cca 500 m od mosta i prema zapadu iza stadiona „Mladosti“ cca 500 m prema bolnici i „Vili Gavrilović“ te vikend naselje „Vir“ u Nebojanu

04. POPIS SREDSTAVA I OPREME KOJA ĆE SE KORISTITI U MJERI

U leglima komaraca koristiti ćemo odgovarajuća sredstva formulirana kao granule, tablete ili koncentrat za emulziju koji su registrirani i odobreni od Ministarstva zdravlja RH. Njihov izbor prilagoditi ćemo tipu legla u kojem se larvicid primjenjuje.

U larvicidinim tretmanim primjenjivati ćemo regulatore rasta (djelatna tvar: diflubenzuron) - komercijalni naziv sredstva DIMILIN SC-15 i DIMILIN TB-2.

Osim sredstava s kemijskim načinom djelovanja koristit ćemo i sredstvo koje djeluje fizički (mehanički) tako da se kao tanki film širi po površini vode i smanjuje napetost vodene površine, te ne dopušta ličinkama i kukuljicama zadržavanje na površini vode i na taj način onemogućava normalnu opskrbu atmosferskim kisikom koji im je neophodan za njihov normalni razvoj u odrasli oblik. Niska površinska napetost, osim toga, utječe na polaganje jajašaca jer sprečava odrasle ženke da polože jajašca na tretiranoj vodi. Komercijalni naziv sredstva koje ćemo koristiti je AQUATAIN AMF (djelatna tvar: polidimetilsiloksan - ne spada u skupinu biocidnih proizvoda), a radi se o polimernom organskom silikonu.

05. OPIS TEHNOLOŠKE PRIMJENE

Suzbijanje ličinki komaraca na otvorenim površinama provoditi ćemo metodama, ovisno o tipu legla i samoj formulaciji larvicida, odnosno:

-posipanjem,razbacivanjem,polaganjem,prskanjem ili orošavanjem.

Ovisno o metodi primjene larvicida, koristiti će se motorne prskalice, ručne tlačne prskalice, aparati za hladno orošavanje.

Djelatnici na terenu će bilježiti svako otkriveno leglo tijekom izvida. O tome će se voditi pisane evidencije na propisanim obrascima.