26.06.2018.
Službena Petrinja
   736
Nastavak 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2176/06-01-18-2

Petrinja, 26.06.2018. godine

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.) i članka 94. i 113. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15 i 09/18),

 

S A Z I V A M

Nastavak 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje koji će se održati

 

u  srijedu, 04. srpnja 2018. godine  u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 11,00 sati.

 

U nastavku sjednice raspravljat će se o sljedećim točkama

 

D N E V N O G    R E D A

 

 1. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka utvrđivanja Idejnog rješenja za Urbanistički plan      uređenja - Centar 1.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

 2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 2017. godine.
  - izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik

 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu sa Planom održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa Grada Petrinje u 2018. godini.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

 6. Prijedlog Izmjena Programa zaštite okoliša Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

 7. Prijedlog Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti "Privrede" d.o.o. za 2018. godinu.
  -  izvješćuje: Zoran Zechner, direktor

 8. Prijedlog Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti "Komunalac Petrinja" d.o.o. za 2018. godinu.
  -  izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana rada i Financijskog plana Javne ustanove PETRA - Petrinjske razvojne agencija za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica

 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana rada i Financijskog plana "Poslovne zone" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica

 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu
  - izvješćuje: Željko Tonković, predsjednik Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu

 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

 13. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj

 14. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj

 15. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica

 16. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove

 17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 18. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

 21. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

 22. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata.
  - izvješćuje: Miljenko Bušić, vijećnik Gradskog vijeća

 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
  -  izvješćuje: Zoran Zechner, direktor "Privrede" d.o.o. Petrinja

 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt "Rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta Mošćenica".
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

 

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515 – 200.

 

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr