02.03.2018.
Službena Petrinja
   260
Nastavak 9. sjednice Gradskog vijeća

Nastavak 09. sjednica Gradskog vijeća održan je 1.ožujka 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Petrinje. Rasprava je započela rebalansom ovogodišnjeg Proračuna, odnosno Prijedlogom prve izmjene i dopune Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu. 

Ivana Kordić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financiranje, pororačun i naplatu potraživanja istaknula je kako je prilog ovim izmjenama i dopunama na četvrtoj razini dostavljen vijećnicima i Odboru za financiranje i proračun kako je i traženo te isti predlaže da se prihvati Prijedlog uz napomenu da se slijedeće izmjene i dopune dostave na način da se prikažu usvojene stavke, promjene i prijedlog novih stavaka, kao i prijedlog izmjene i dopune na četvrtoj razini. Nakon rasprave vijećnici su sa 17 glasova „ZA“ uz jedan suzdržani i uz usvojene amadmane prihvatili ovu točku Dnevnog reda. 

Uz ovu točku usvojene su i sljedeće točke prema Dnevnom redu, a to su

 • Informacija o provedbi Intervencijskog plana i drugih EU projekata Grada Petrinje,
 • Prijedlog Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave,
 • Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje,
 • Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje, Prijedlog Plana davanja koncesija u 2018. godini,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada za 2017. godinu,
 • Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Petrinje,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 • Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta "Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja,
 • Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada "Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja,
 • Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Petrinje,
 • Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 5880, zk.ul. 11420 k.o. Petrinja),
 • Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone "Mošćenica 2",
 • Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 • Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje za mandatno razdoblje 2018. - 2021. godina,
 • Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr